Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Silk2Heal, Vinnova-DBT meeting in Bangalore

Diarienummer
Koordinator Spiber Technologies AB
Bidrag från Vinnova 22 430 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med resan och mötet var erfarenhetsutbyte och resultatsammanfattning. Erfarenhet av samarbetet mellan de indiska och svenska parterna kan hjälpa både Vinnova och DBT i framtida program. Mötet gav bra information om de andra projekten och förhoppningsvis gav det Vinnova och MBT bra med feed-back.

Långsiktiga effekter som förväntas

Erfarenheter utbyttes mellan svenska och indiska forskargrupper. En ny kontakt etablerades mellan den svenska forskargruppen i Silk-To-Heal och en Indisk forskare som ingick i ett av de andra projekten.

Upplägg och genomförande

Mötet ägde rum 13-14 september 2016 på NCBS i Bangalore, Indien. Den svenska forskningsparten representerades av forskarstudent Naresh Thatikonda och Spiber Technologies av produktionschef Jenny Rönnmark. Båda personerna gav varsin presentation som visade resultat och framskridande i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04616

Statistik för sidan