Silk2Heal, Vinnova-DBT meeting in Bangalore

Reference number 2016-04616
Coordinator Spiber Technologies AB
Funding from Vinnova SEK 22 430
Project duration September 2016 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med resan och mötet var erfarenhetsutbyte och resultatsammanfattning. Erfarenhet av samarbetet mellan de indiska och svenska parterna kan hjälpa både Vinnova och DBT i framtida program. Mötet gav bra information om de andra projekten och förhoppningsvis gav det Vinnova och MBT bra med feed-back.

Expected results and effects

Erfarenheter utbyttes mellan svenska och indiska forskargrupper. En ny kontakt etablerades mellan den svenska forskargruppen i Silk-To-Heal och en Indisk forskare som ingick i ett av de andra projekten.

Planned approach and implementation

Mötet ägde rum 13-14 september 2016 på NCBS i Bangalore, Indien. Den svenska forskningsparten representerades av forskarstudent Naresh Thatikonda och Spiber Technologies av produktionschef Jenny Rönnmark. Båda personerna gav varsin presentation som visade resultat och framskridande i projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.