SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 3 230 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet var att erbjuda den svenska textilindustrin ett miljövänligt alternativ till den nuvarande fluorbaserade smutsavvisande efterbehandlingen av textiler. Huvudsyftet var att integrera sakkunskap från färgindustrin i form av nya beläggningar av textiler. Detta har framgångsrikt genomförts tillsammans med textilpartners genom att utveckla och testa prototyper för olika material med hjälp av nuvarande och nya applikations metoder. En förstudie har redan genomförts och kommer att vara startpunkt för fortsatt utveckling.

Resultat och förväntade effekter

De nyutvecklade beläggningarna har testats både i småskalig produktion med textilpartnerna, såväl som i större skala för på plats och i verklig situation. Resultaten visar att de utvecklade lösningarna kan implementeras i det nuvarande produktionssystemet och att de smutsavvisande egenskaperna är lämpliga för specifika tillämpningar. Resultatet av detta arbete är en ny grupp av miljövänliga ytbehandlingar som kan vara konkurrenskraftiga, för vissa tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Vi har riktat in oss på specifika funktioner som tillhandahålls av de perfluorerade föreningar (PFC) för att undvika den allmänna fallgropen av att enbart ersätta PFC. På så sätt har vi kunnat utveckla lämpliga alternativ som kan leverera god prestanda för en mängd olika textilier. En av de viktigaste aspekterna har varit att förstå partnerens behov och bereda formuleringarna för att uppfylla produktionskraven som varierar beroende på tillämpningen. Genom att göra det har vi kunnat förbättra och skala upp lösningar som utvecklats i steg 1 och implementera några av dem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2020

Diarienummer 2017-03724

Statistik för sidan