SIGYN II förstudie

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 1 249 190 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2009
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00048

Statistik för sidan