SIGN: Studier av inbäddad designkapacitet i regional utveckling

Diarienummer 2013-05445
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet SIGN har följt tre pionjärprojekt som haft som syfte att integrera design i sin egen verksamhet, och som använt sig av designbaserade ansatser för detta. De tre pionjärprojekten har arbetat på tre olika sätt med att integrera design i utvecklingsverksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har vi påbörjat utvecklingen av två modeller som handlar om designkapacitet i offentliga tjänster och readiness-bedömning av designföretag i relation till offentliga tjänster. Resultaten från projektet visar också tydligt att det inte finns en självklar lösning, som ett designlab eller informationsspridning om värdet av design, utan fokus

Upplägg och genomförande

Resultaten från projektet visar också tydligt att det inte finns en självklar lösning, som ett designlab eller informationsspridning om värdet av design, utan fokus för att uppnå integration av design i offentliga tjänster bör ligga på att bygga upp organisationens designkapacitet. Det i sin tur kan göras på ett flertal olika sätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.