Sidekick: Ett smartphone- och webbaserat verktyg för förebyggande och behandling av livsstilssjukdomar.

Diarienummer 2015-06422
Koordinator Goodlifeme AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen var att testa acceptans och prestanda hos programvaran, Sidekick, i olika befolkningsgrupper och uppdatera programvaran. Uppdateringar till Sidekick har omfattad: justeringar baserat på resultat; utökat innehåll baserat på användning; förbättrade sociala funktioner och spelmekanismer; och lokalisering för nya marknader. Sidekick portalen utvecklades under 2015 och uppdaterades till version 2.0 under 2016. Kommersiell distribution påbörjades efter marknadsundersökningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i viktig feedback om produktens effektivitet och användarupplevelse hos olika målgrupper. Programvaran, inklusive den mobila applikationen och den kliniska portalen förbättrades avsevärt med hjälp av resultaten från kontrollstudierna, och uppnått en kommersiellt gångbar version. Ett framgångsrikt ’proof of concept’ har öppnat dörrarna för företaget att inleda försäljning och marknadsföring, både i Sverige och internationellt.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden hade vi löpande updateringar och kontroller av produkten i samband med våra akademiska samarbetspartners. Under projekttiden genömfördes verifieringsstudier; dels av allmän hälsoförbättring och dels av hälsoförbättring hos patienter med livsstilsrelaterade tillstånd. Programvaran utvecklades parallellt med studierna och anpassades till resultaten från dessa studier. Marknads- och försäljningsstrategier kartlagdes både för sjukvården och företagshälsovården.

Externa länkar

www.sidekickhealth.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.