ShimmerCat for Business - Utveckling av intelligentare och snabbare e-handelssidor med hjälp av maskininlärning

Diarienummer 2017-03989
Koordinator ZUNZUN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat e-handeln och sättet vi handlar online. Men trots framstegen finns fortfarande ingen komplett lösning på den kanske viktigaste komponenten för att skapa en optimal användarupplevelse: Hur kan vi använda AI för att minska laddningstider och skapa snabbare e-handelssidor? I detta projekt tar vi oss an denna utmaning med hjälp av den banbrytande teknologin i mjukvaran ShimmerCat. Målet med projektet är att utveckla en intelligentare IT-infrastruktur som skapar snabbare webbsidor för e-handlare med hjälp av maskininlärning och AI.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt är en del i ett större projekt med målet att utveckla en plattform dar e-handlare enkelt ska kunna registrera sig, ladda upp sin webbsida, och därefter borja anvanda en intelligent IT-infrastruktur skapar en snabbare webbsida med hjälp av AI. Denna del av projektet kommer resultera i en demoversion av en User Dashboard som inkluderar funktioner och information kopplat till prestandan hos användarnas webbsidor. Den förväntade effekten av projektet är att det kommer effektivisera hela arbetsflodet för optimering av laddningstider.

Planerat upplägg och genomförande

För att träna AI-systemet med verkligt användardata kommer projektets upplägg vara att arbete med utveckling direkt kopplad till webbsidor hos faktiska e-handlare. Dessa e-handlare kommer också användas för att verifiera de funktioner och den information som tas fram till dashboarden. Utvecklingsaktiviteterna kommer att drivas och hanteras av Zunzun AB som äger rättigheterna till mjukvaran ShimmerCat, som utgör en viktig del för projektets genomförande. Projektet genomförs med start hösten 2017 och förväntas vara klart under 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.