Sharing Business Models

Diarienummer 2018-04646
Koordinator Lunds universitet - Internationella miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt handlar om "ekologierna för affärsmodeller", vilket bygger på en metafor av dynamiken i naturliga ekosystem. Projektet syftar till att öka förståelsen för hur nya affärsmodeller förstärker befintliga eller hur de eventuellt äventyrar dem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att lägga ett empiriskt fokus på digitala plattformar. Olika plattformar har olika affärsmodeller och det faktum att flera digitala plattformar verkar i en och samma stad möjliggör en jämförande analys för att förstå de framträdande ekologierna för affärsmodeller för delning i städer. En sådan analys kan i sin tur peka på den verkliga effekten av nya affärsmodeller och vilka kopplingar som finns mellan affärsmodeller i olika städer. Till exempel, i vilken utsträckning minskar eller ökar en affärsmodell för bildelning miljöpåverkan från persontransporter?

Planerat upplägg och genomförande

Vårt strategiska projekt syftar specifikt till att ge en empirisk testa nya konceptuella ramverk för "ekologier för affärsmodeller". Projektet kommer att analysera ekologier av affärsmodeller i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå (Sverige) och även i Manchester (Storbritannien).

Externa länkar

Sharing Cities Sweden - Sharing Business Models

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.