Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SET Säkra Effektiva Transporter

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2009-01437_publikrapport_SV.pdf (pdf, 2576 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att skapa resultat som kan tillämpas i transportsektorn med mätbara effekter på bränsleeffektivitet, minskade utsläpp av CO2 samt på transporteffektivitet genom ökad säkerhet vid rangering. Konkreta mål är att utveckla nya koncept inom HMI/GUI för bränsleeffektiv körning, implementeringsstrategier, samt koncept för ökad effektivitet vid rangering. Projektet har även som mål att initiera tvärdisciplinära forskningsområden inom transportsektorn genom att integrera bl.a. teknik, människa-maskin, IT, design, organisations- och beteendevetenskap.

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntade resultaten är 1.HMI/GUI-koncept som effektivt stöder förare att köra bränsleeffektivt (s.k. eco-driving) utan att distrahera eller skapa kognitiv belastning för föraren. HMI/GUI-konceptet bygger på multimodala informationskanaler. ökade krav på att minska emissioner, bl.a. CO2, samt stigande priser på bränsle gör bränsleeffektivitet till en kritisk faktor. En nyckelfaktor för bränsleeffektivitet är förarnas körbeteende. Idag kan s.k. eco-driving resultera i 10-12% lägre bränsleförbrukning. 2.Koncept för att kommunicera eco-driving med omgivande trafik. Syftet är dels skapa acceptans hos omgivningen (fordon som t.ex. åker långsammare), dels skapa goodwill för enskilda åkeriet (genom minskade CO2 utsläpp). 3.Nytt koncept för rangerhjälpmedel som bygger på fordonets rörelser omsatt till ett manöverdon som ger direkt återkoppling från fordonet, vilket ger säkrare och effektivare rangering. Rangering, lastning och lossning är kritiska moment dels för transporteffektiviteten, dels för förarens arbetsmiljö, samt för omgivningens säkerhet. Behovet att effektivisera dessa moment ökar med långa och komplexa fordonskombinationer.

Upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sju work packages (WP): WP1 Projektledning, WP2 Testning och utvärdering, WP3 Nyckelfaktorer för eco-driving, WP4 Utveckling av gränssnitt (HMI/GUI), WP5 Strategier för implementering av eco-driving i åkerier, WP6 Utveckling av koncept som kommunicerar eco-driving med omgivningen, WP7 Utveckling av koncept för rangerhjälpmedel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01437

Statistik för sidan