Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SESAM II

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 130 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att medverka till att en gemensam branschstandard och en etablerad tjänst kan skapas för transportföretags hantering av tillträde till digitala lås. Projektet har utrett hur tjänsten skall kunna ägas, förvaltas och utvecklas av ett samägt bolag. Projektet bör delvis ses som framgångsrikt då samtliga planerade delar har slutförts. Det samlade resultatet av de olika arbetspaketen kan på sikt leda till beslut om genomförande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i slutsatser och erfarenheter på flera områden för att förstå förutsättningar och utmaningar i att etablera en öppen tjänst inom logistikbranschen. Projektet har på så sätt genererat underlag till projektparternas beslutsprocesser. Underlaget omfattar en finansiell modell som visar långsiktiga förutsättningar, ett s k ”term sheet” som beskriver de affärsjuridiska förutsättningarna samt en teknisk revision av tjänstens tekniska plattform.

Upplägg och genomförande

Projektparterna har i projektet representerats fasta medlemmar som genom sina positioner och kunskaper har fungerat som styrgrupp. Arbetet har sedan delats upp i tre ”workstreams”: Affärsmodell, Teknik och Juridik. Respektive workstream har sedan använt kompletterande resurser hos projektparterna. För stöd inom affärsjuridik och för teknisk revision av systemplattform har projektparterna tagit hjälp av extern expertis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2018

Diarienummer 2018-02757

Statistik för sidan