SESAM II

Diarienummer 2018-02757
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 130 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - maj 2019
Status Beslutat