SESAM II

Diarienummer 2018-02757
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 130 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det långsiktiga syftet med projektet är att skapa förutsättningar för mer effektiva och kundanpassade godstransporter där leverans på ett tryggt och säkert sätt kan ske där slutkunden önskar, även om mottagaren inte är på plats. Detta ska ske genom att utveckla en branschgemensam standard för digitala lås. Målet, vid projektslut, är att ha ett färdigt förslag på standard för digitala lås som inkluderar en kvalitetssäkrad teknisk plattform, ett förslag på en hållbar affärsmodell samt juridisk förankring gällande integritet, försäkring och dataflöde.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i: - Kvalitetssäkring av tekniska plattform genom att undersöka potentiella säkerhetsrisker och säkerställa kvaliteten på koden - Säkerställd standard för uppkoppling gentemot systemet för externa aktörer genom kravspecificering av dataformat - Fastslå ett förslag på hållbar affärsmodell som tar höjd för frågor om vinstfördelning, inkludering av nya parter i systemet samt utforska andra möjliga tillämpningsområden - Juridisk förankring gällande frågor kring integritet, försäkring och dataflöden

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i fyra arbetspaket utöver projektledning. Dessa inkluderar arbete för en kvalitetssäkrad teknikplattform, utveckling av affärsmodell och uppskalningseffekter, juridisk förankring och nyttiggörande och spridning av resultat. Arbetet leds och koordineras utav CLOSER med nära samarbete med ingående parter för att förankra ett förslag på en branschgemensam standard för digitala lås med långsiktigt mål om implementering.

Externa länkar

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/sesam

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.