Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Services with Shared Automated Vehicles - Research & Assessment in a 1st pilot - SARA1

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet har fyllt sina mål att öka kunskapen om effekterna och potentialen för självkörande fordon (automated vehicles, AV:s) i tjänster inom delad mobilitet, framför allt ur samhälls-, användar- och system-perspektiv. Målet i detta projekt var att skapa ett första ramverk för att utvärdera tjänster med delade AV:s, och att applicera detta ramverk på den första piloten, ´Kistapiloten´, som planeras i Stockholm under våren och sommaren 2018.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar användarnas vilja att använda för en delad självkörande bil som en del av last-mile transport beror på frekvens och körkomfort. Användarnas vilja att betala för en delad självkörande bil som en del av last-mile transport beror på deras vilja att använda, förtroende, och säker interaktion med trafikanter. Analys på system-nivå visar att självkörande bussar har potential att avsevärt förbättra den genomsnittliga frekvensen av tjänsten. Men efterfrågan och omsättningseffekterna beror till stor del på vilken rut som väljs.

Upplägg och genomförande

Projektteamet har genomfört en utvärdering av och undersökt forskningsfrågorna genom att studera den pilot med två självkörande bussar som Nobina Technology AB har genomfört i Kista under våren 2018. Forskarna har undersökt flera olika aspekter av beteende och design av mobilitets-tjänsten. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har genomförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05313

Statistik för sidan