Services with Shared Automated Vehicles - Research & Assessment in a 1st pilot - SARA1

Diarienummer 2016-05313
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka kunskapen om effekterna och potentialen för självkörande fordon (automated vehicles, AV:s) i tjänster inom delad mobilitet, framför allt ur samhälls-, användar- och system-perspektiv. Målet i detta projekt är att skapa ett första ramverk för att utvärdera tjänster med delade AV:s, och att applicera detta ramverk på den första piloten, ´Kistapiloten´, som planeras i Stockholm under våren och sommaren 2017.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra till ökad förståelse för hur självkörande fordon kan användas för delade tjänster, vilket på längre sikt bidrar till förståelse om hur delade självkörande fordon kan bidra till ett samhällsekonomiskt hållbart transportsystem. Resultatet från projektet kommer att användas för rekommendationer för best practice och dokumentation av framtida forskningsbehov.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföra en utvärdering av och undersöka forskningsfrågor genom att studera den pilot med två AV som Nobina leder i Kista (primärt på Kistagången) under våren/sommaren 2017. Projektet kommer att undersöka olika aspekter av användarbeteenden och tjänstedesign i förhållande till AV. Både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling kommer att användas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.