SERV - Tjänstedesign: Innovation och involvering

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 1 140 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - december 2007
Status Avslutat

Externa länkar