SERV - Service Design: Innovation and involvement

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Funding from Vinnova SEK 1 140 000
Project duration December 2006 - December 2007
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-03611

Page statistics