Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Separationsanalys för tidsbaserad flygtrafikledning

Diarienummer
Koordinator AVTECH SWEDEN AB (PUBL) - AVTECH Sweden AB
Bidrag från Vinnova 536 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har dels varit att som tidigare beskrivits förbättra möjligheter till analys av denna typ av operation men även att höja kompetensen inom området med utökad förståelse vilket kommer ligga till grund för det framtida utvecklingsarbetet av luftrummet och ATM-systemet både konceptuellt men även som en grund för utveckling av produkter och stödfunktioner både i flygplanen för piloter samt på marken för trafikflygledare i form av DMT-(Decision Making Tools) verktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskningsresultatet visar på en komplexitet då flertalet faktorer (både interna och externa) påverkar det fysiska separationsavståndet mellan flygplanen. Ett annat viktigt resultat visar hur man genom förändring av procedurernas utformning och med PBN (Performance Based Navigation) kan implementera konceptet med bibehållen säkerhet samt öka effektiviteten och kapaciteten. Monte-Carlo verktyget kommer fortsatt ha stor betydelse för vidare forskning inom flertalet områden såsom TBO, PBN samt Wake-Vortex .

Upplägg och genomförande

Den första delen av projektet fokuserade på framtagande av det verktyg som möjliggjort Monte-Carlo simuleringar. Inledningsvis skulle den andra delen av projektet enbart syftat till simulering och analys men istället så fortlöpte utvecklingen av Monte-Carlo verktyget parallellt med detta då utökad funktionalitet implementerades. Simulering och analys har i huvudsak genomförts av student från Flygteknik på KTH i Stockholm.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01268

Statistik för sidan