SentinaBay IP Check

Diarienummer 2018-04927
Koordinator SENTINABAY AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

SentinaBay besitter en unik teknik för ytomvandling som kallas TiSurf med en rad olika applikationsområden, projektet syfte är att ge bolaget en strategi för hur IP skall hanteras

Förväntade effekter och resultat

Att ge bolaget en översyn kring möjliga IP områden samt en sammanhållen IP strategi för hur bolaget skall hantera sin IP.

Planerat upplägg och genomförande

Med hjälp av extern aktör identifiera bolagets IP möjligheter, genomföra omvärldsanalys samt ta fram en IP strategi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.