Sensorutnyttjande för analys av farkostdegradationer och pilotbeteende i framtida flygfarkoster

Diarienummer 2017-01503
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med FINEP August 2016