Sensorstyrd kontroll och behandling av opiatkrävande smärta.

Diarienummer
Koordinator Sensidose Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 228 500 kronor
Projektets löptid mars 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att objektivt i realtid följa smärta, utvärdera huruvida objektiva fysiologiska smärtsignaler överensstämmer med subjektivt upplevd smärta samt använda denna kunskap för att utveckla en algoritm för att i en framtid dosera smärtstillande läkemedel efter fysiologiska signaler. Initialt är målet att i realtid, med objektivt registrerade smärttecken kunna mäta smärta i icke sjukhusmiljö. Målet är också att på sikt bidra till en bättre opiatanvändning i hemmiljö och därmed minska missbrukstendenser.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna är att -Erbjuda vården en möjlighet till förbättrad kontroll och uppföljning av behandling av svår smärta med opiater -Erbjuda patienterna komplement till nuvarande behandling som enbar tar hänsyn till subjektiv smärta. Exempelvis, patienter som kräver stora doser smärtstillande, kan styrka sitt behov med förekomst av objektiva fysiologiska smärtparametrar -Möjliggöra en sensorerad smärtbehandling, dvs en behandling där fysiologiska signaler styr behandlingsregimen.

Planerat upplägg och genomförande

Följande delsteg kommer att genomföras: 1). Identifiera och välja bland tillgängliga system för datainsamling av fysiologiska parametrar. Uppsättning av testsystem. 2). Överföring av testmetod till smärtklinik. 3). Insamlande av data från patienter med olika typer av smärta (utförs på sjukhus) 4). Analys och arbeta fram algoritmer 5). Affärsanalys

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2019

Diarienummer 2018-05203

Statistik för sidan