Sensorfusion till autopilot för undervattensfarkoster

Diarienummer
Koordinator SDE, SUPER DUPER ELECTRONICS AKTIEBOLAG - OCEAN ROBOTICS INTERNATIONAL
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Hård- och mjukvara till ett styrsystem för undervattensfarkoster har under projektet tagits fram. Genom integration av ett antal olika sensorer har deras utdata behandlats och kan presenteras i realtid för användare samt användas av undervattensfarkosten för positionering under vattnet. Genom integration och fusion av sensorernas data har bättre resultat uppnåtts än om sensorerna används var för sej.

Resultat och förväntade effekter

Då användarna av vårt system får noggrannare resultat blir det lättare för dem att ta beslut och utföra sitt jobb, samt få assistans med att utföra uppgifter. De små enheter som är utfallet av det här projektet kommer också göra det möjligt att implementera dessa funktioner på undervattensfarkoster av alla storlekar vilket betyder att kostnaderna för användarna kan minskas. Den kunskap som byggts upp inom företaget genom projektet kommer också att kunna användas på vissa av våra andra produkter, för att ytterligare utveckla dem.

Upplägg och genomförande

En demonstrator har konstruerats för att testa och verifiera funktionerna. Den har baserats på en befintlig undervattensfarkost som har kompletterats med hårdvara och sensorer för positionering. Demonstratorn har körts under verkliga förhållanden i öppet vatten för att kunna utvärdera projektets prestanda under en rad av testtillfällen. Simultan loggning av flera olika algoritmer har möjliggjort en snabb testning och förenklad utvärdering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.