Sensorer för framtidens presshärdning

Diarienummer 2016-03428
Koordinator Termisk Systemteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 476 473 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - summer 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stödja utvecklingen av processövervakningssystem för varmformning av höghållfast aluminium genom att undersöka om data insamlade med olika bildsensorer kan uppfylla de specifika behov som finns. Projektet har bidragit till utökad kunskap om sensorsystem för temperaturmätning på aluminium under de förutsättningar som finns i en verklig produktionsanläggning för varmformning av höghållfast aluminium.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett mycket värdefull kunskap om monitorering av temperaturen hos aluminium under de förhållanden som gäller i en produktionslinje för varmformning. Detta kommer att vara en bra bas för konstruktions- och utvecklingsarbete i syfte att få fram ett processmonitoreringssystem för varmformning av höghållfast aluminium. Målet är att kunna erbjuda lösningar både för nya anläggningar och för uppgradering av befintliga produktionslinjer.

Upplägg och genomförande

Termisk systemteknik har utvecklat en beräkningsmodell för att kunna prediktera olika faktorers inverkan på mätnoggrannheten. Högskolan Väst har undersökt hur emissiviteten hos aluminium ändras med olika temperaturer och ytbeläggningar. Termisk systemteknik, Högskolan Väst och AP&T har tillsammans undersökt hur olika mätsystem fungerar och under vilka omständigheter de är användbara för att med tillräckligt hög noggrannhet bestämma temperaturen på aluminiumplåtar med varierande emissivitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.