Sensoregenskaper for inomhustestning och stadsmiljö (SPICE)

Diarienummer 2017-03025
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 1 445 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2016-05454-en

Syfte och mål

Skapa förutsättningar för en inomhusbana på AstaZero genom att: - sammanställa provbehov för att härleda dimensioner - summera status befintliga inomhusbanor - utveckla koncept för lämpligt sensoregenskaper

Förväntade effekter och resultat

Sammanställning av provmetoder som behöver köras på en inomhusbana. Sammanställning av existerande inomhusbanor och deras svagheter/styrkor. Kunskap och lösningskoncept för en sensorkorrekt (som första mål ska sensorer "tolka" inomhusbanan som öppen väg) inomhusbana.

Planerat upplägg och genomförande

Sammanställning av testmetoder Marknadsanalys av befintliga inomhusbanor Utveckling av koncept för sensoregenskaper. Test i mindre inomhusbana (hyrd lokal) Anpassning av koncept Test i större inomhusmiljö som tillhandahålls av AstaZero Vidare anpassning och slutförande av koncept

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.