Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sensoregenskaper for inomhustestning och stadsmiljö (SPICE)

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 1 410 510 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2017-03025eng.pdf(pdf, 2379 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att samla in kunskaper och specifikationer för att AstaZero ska kunna gå vidare med att investera i en testbana inomhus. Detta kommer ge kunderna högre tillgänglighet av testbana för provning inom aktiv säkerhet även under delar av året då vädret är ett hinder. Målet är att förstå fysiska dimensioner, belysning och relevanta sensoregenskaper, framförallt radar, kamera och GNSS, för att kunna specificera en byggnation som tillgodoser kundernas behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har undersökt befintliga inomhustestbanor världen över för att kartlägga dagens state of the art. Dessutom har de mest prioriterade och frekventa testfallen som görs idag, men även framöver, utkristalliserats och resulterat i en lämplig dimension och geometri. Utifrån detta har fältprov på olika konstruktionsalternativ genomförts med verkliga testfall, utrustningar och sensorer för att förstå dess egenskaper i en inomhusmiljö.

Upplägg och genomförande

Projektets resultat har framtagits med hjälp av alla projektparters erfarenheter, kunskaper och kontaktnät inom branchen för provning av aktiv säkerhet. Fordonstillverkarna har utifrån sina behov tagit fram krav på dimensioner och geometri, medan forskningssidan och sensorutvecklare bidragit med sensorprovning och dataanalyser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-03025

Statistik för sidan