Sensor för Ökad Trafiksäkerhet i Tunnlar

Diarienummer 2014-00320
Koordinator Cipherstone Technologies AB
Bidrag från Vinnova 489 600 kronor
Projektets löptid april 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett syfte med projektet var att utveckla den grundläggande teknologin för kamerabaserade mätningar i vägapplikationer. Vidare förväntades projektet även ge företaget en första prototyp som möjliggör fälttester av teknologin. Båda dessa målsättningar uppfylldes och fälttester med den färdiga prototypen avklarades under perioden Mars-April 2015. Projektet förväntades även ge företaget en internationell patentansökan och en kravspecifikation för den kommande produkten. Patentansökan lämnades in till Europeiska Patentverket i Oktober 2014.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har som förväntat gett företaget den teknologi som skall ligga till grund för den kommande produkten och den prototyp som möjliggjorde fälttester. Projektet har även resulterat i en expansion i form av ett flertal nya arbetstillfällen (totalt 3 personer inom teknisk utveckling). Slutligen så har samarbetet med referenskunden i projektet gett oss ett nytt projekt och därmed en möjlighet att fördjupa vårt samarbete med en slutkund och ett flertal akademiska institutioner. Inom ramarna för det nya projektet ges vi möjligheten att vidareutveckla och testa teknologin.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades att genomföras i form av ett antal arbetspaket inom datainsamling, algoritmutveckling, hårdvaruutveckling, integration och testning. Det ingick även arbetspaket för framtagning av en patentansökan, en kravspecifikation för den kommande produkten samt en projektplan för produktutvecklingsfasen. Arbetet genomfördes i stort enligt plan men vissa arbetspaket försenades delvis på grund av svårigheter att identifiera lämpliga och tillgängliga konsulter. Fälttesterna försenades på grund av lång handläggningstid hos kunden som står för finansieringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.