Seminar 19 Nov 2010 New Blood Bags

Diarienummer
Koordinator Jämtlands läns landsting - Jegrelius Institutet för tillämpad Grön kemi
Bidrag från Vinnova 72 160 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02043

Statistik för sidan