Seminar 19 Nov New Blood Bags

Reference number
Coordinator Jämtlands läns landsting - Jegrelius Institutet för tillämpad Grön kemi
Funding from Vinnova SEK 72 160
Project duration November 2010 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-02043

Page statistics