Semantic Light and InfoMedia - SLIM

Diarienummer 2012-03297
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för kommunikationssystem
Bidrag från Vinnova 1 999 097 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Dagens konsument är alltid uppkopplad: efterforskar produkter, samlar recensioner och handlar var som helst. även om fysiska butiker fortfarande utgör majoriteten av inköpsplatserna, så har inte detaljhandelns shoppingupplevelse förändrats i grunden på tusentals år. Seliteras lösning sammanbinder det fysiska med det digitala och utnyttjar den naturliga användarintuitionen att peka på objekt i det fysiska utrymmet för att ansluta till digitala rymden. Detta har visat sig vara en form av interaktion som är önskvärd för användaren och revolutionerande för återförsäljaren.

Resultat och förväntade effekter

Selitera har framgångsrikt utvecklat kunddelen av upplevelsen och har dokumenterade avtal med återförsäljare (skickas på begäran) för att distribuera lösningen internationellt. Avtalet med GANT Storbritannien är att inrätta SL i GANTs Regent Street-butik för en inledande period på 6 veckor. Ett andra avtal tecknades med Iretail Netherland att lansera SL i en pop up-butik i Amsterdam under en period på 8 veckor. Pop up-butiken är ett showcase av detaljhandelsteknologi sponsrad av LG och Adidas.

Upplägg och genomförande

Seliteras lösning tar den fysiska butiken och omvandlar den till en virtuell fleranvändar-3D-skärm för produkterna i butiken. Selitera har utvecklat en ´app-fri´ HTML5-förlängning till smarttelefonfunktioner som möjliggör naturliga pek-gester. Genom att peka den smarta telefonen på ett 2D eller 3D-objekt så känner systemet omedelbart av denna gest och ger visuell feedback till användaren med hjälp av ljus eller bilder. På detta sätt känner SL av användarens intresse och en bro byggs automatiskt mellan det fysiska objektet och relevant information online.

Externa länkar

Website for Selitera AB: the start-up resulting from this project

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.