Sekundär sand

Diarienummer 2017-03168
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Svensk gjuteriindustri förbrukar årligen 200 000 ton sand för att tillverka 300 000 ton gjutgods. Sanden binds ihop med ett bindemedel och används för att skapa formarna att gjuta i. När sanden - som i de flesta fall inte är starkt förorenad - kasseras hamnar den ofta på deponi. Projektets idé är att sandproducenten tar tillbaka sanden och levererar den till andra användare. Då krävs bättre kunskap kring hantering, transporter, processer, sandegenskaper etc. Projektets mål är att utreda alla steg som sandproducenterna och gjuterierna behöver ta för att detta ska kunna bli verklighet.

Förväntade effekter och resultat

De långsiktiga effekterna blir att betydligt mindre sandavfall läggs på deponi samtidigt som uttaget av sand från marken minskar i ungefär samma omfattning. Studien får visa huruvida också transporter går att samordna; det minskar också den totala miljöbelastningen. Projektets omedelbara resultat blir en beskrivning (i rapport- och artikelform) hur scenariot med återtagande av sanden kan se ut. Tyngdpunkten ligger på nödvändiga förändringar hos gjuterierna; de förvandlar ju sitt blandade sandavfall till en tydligt definierad industriell råvara.

Planerat upplägg och genomförande

Analys av gjuteriernas sandavfall. Genomgång av gjuteriernas sandprocesser, speciellt med avseende på hur avfallssanden plockas ut och om första grovsortering krävs. Krav från transportörer och andra sandanvändande industrier sammanställs och jämförs med avfallssand. Möjlighet till förändringar av avfallet undersöks. Utredning av tillgänglig teknik för gjuteriernas ändrade hantering av sand inkl förberedelser för transport. Utredning av logistik och teknik för hantering och ev blandning hos sandleverantören. Utvidgning av resultaten till att bli rikstäckande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.