Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Sekundär sand

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är uppfyllda. Tekniskt är de allmänna delarna (kvalitetskrav för sanden, hantering, transporter) nu kända. Då sandens innehåll av föroreningar skiljer mellan olika gjuterier, tillkommer analyser av föroreningar för de enskilda gjuterierna. Egenskaperna för en ny sandprodukt bestäms tillsammans med den nya kunden. Det bakomliggande syftet är fungerande affärsrelationer mellan gjuterier - sandleverantör sandkund. Vid projektets inledning fanns endast en idé. Idag har sandleverantören hittat tänkbara kunder som man vill arbeta vidare med.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att kostnadsläget idag (i första hand kostnader för ny sand och deponering) gör förfarandet med projektets idé till en affär med små marginaler. Sandleverantören tror att prisbilden kommer att ändras, och att man inom några år kan få intressant ekonomi i detta. Hållbarhetsmässigt får transporterna av sand inte bli alltför långa. Bättre styrning av egenskaperna hos sanden som lämnar gjuteriet krävs. Sandleverantören behöver flytta avfallssanden till en separat del av sitt område och dessutom söka nytt tillstånd enligt miljöbalken.

Upplägg och genomförande

Processkartläggningar (med avseende på sandhanteringen) på de båda deltagande gjuterierna. Analyser av sandens fysikaliska egenskaper och innehåll av föroreningar utfördes. Intervjuer med sandtransportören kring utrustningar och möjlighet att transportera smutsig sand. Diskussion med sandleverantören om alternativ för omhändertagande och upparbetning av sanden. Hållbarhetsanalys, där det mest troliga alternativet användes som modell. Bedömning med sandleverantören av framtida myndighetskrav som uppstår i samband med denna hantering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03168

Statistik för sidan