Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 483 201 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning-våren 2017

Syfte och mål

Målet med förstudien var att testa om signalerna från Wassara hammaren kan användas för seismisk avbildning av det omgivande berget. Hammarslag under borrning bör generera starka seismiska signaler i berget. Ett test utanför Wassaras fabrik med en borrning ner till 270 m visar att det är möjligt att använda hammarslagen som seismikkälla. Seismogram som genereras med korrelation med pilotsignalen från hammaren har ett högre amplitud till brus förhållande än de som genereras med korrelation med ytsensorerna. Ett problem är den exakta tidssynkronisering med hammarslagen.

Resultat och förväntade effekter

Testmätningarna visar att det är möjligt att använda hammarslagen som seismisk källa. Ytterligare tester behövs utföras på ett område där det finns kartlagda strukturer som reflektera seismiska vågor. Dessutom behövs tidssynkronisering med pilotsignalen förbättras.

Upplägg och genomförande

Vid ett möte hos Wassara planerades testmätningen med deras borrigg. Mätningarna utfördes i början av oktober utanför Wassaras fabrik. Enheten för att registrera pilotsignalen från hammarslagen var påkopplad. Uppsala ställde ut 84 stationer som registrerade markrörelser under borrning. Dessa data bearbetades senare genom korrelering med pilotsignalen och med utvalda mark-sensorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-02191

Statistik för sidan