Seeing is believing - Equality through VR

Diarienummer 2018-01633
Koordinator CYBERCOM SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation

Syfte och mål

”Seeing is believing - Equality through VR” genomför en normkritisk analys med utgångspunkt från ett av Sveriges största IT-konsultbolags verksamhet, organisation och kunder. I analysen kommer Virtual Reality-teknik att användas för att kunna ”besöka” en framtida arbetsplats baserad på andra normer än de traditionella. Att använda tekniken i analysen görs för att öka intresset från kunder och anställda och för att addera ytterligare en dimension till analysen. Projektet genomförs av Cybercom i samarbetet med Olika AB som är en ledande aktör inom normkritik och normkreativitet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska öka förståelse om samt visualisera effekterna av en mer inkluderande arbetsplats utifrån ett normkritiskt perspektiv inom IT-branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Cybercom är ett IT bolag med 1200 anställda som jobbar med lösningar för den uppkopplade världen. Projektet genomförs av Cybercoms Innovationsenhet, vilken är nav för utveckling och innovation. Här kan medarbetare, kunder och partners testa idéer, utveckla prototyper, driva pilotprojekt . Vi för samman olika organisationer, personer och kompetenser till tvärfunktionella team. https://www.cybercom.com/innovation-zone/ Projektet kommer drivas tillsammans med Olika AB som sedan 10 år är ledande i Sverige och prisbelönade för sitt arbete med normkritik och normkreativitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.