Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Seeing is believing - Equality through VR

Diarienummer
Koordinator CYBERCOM SWEDEN AB - CYBERCOM SWEDEN AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektet ska öka förståelse om samt visualisera effekterna av en mer inkluderande arbetsplats utifrån ett normkritiskt perspektiv inom IT-branschen. Vi genomförde hela projektet från datainsamling, analys, visualisering och skapandet av VR-lösningen.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna var dels att få ökad förståelse för varför kvinnor slutar men också att få förståelse för varför männen stannar kvar, dels att utifrån de upplevda hindren med hjälp av VR skapa en arbetsmiljö som var mer inkluderande. Vi har genomfört alla delarna i projektet, och tagit fram en prototyp, vilket var det vi förväntade oss.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde workshops och intervjuer och utifrån slutsatserna från analysen jobbade vi i ett utvecklingsteam för att hitta ingångarna till en visualisering av en framtida och inkluderande arbetsplats. Därefter lät vi 20 personer testa lösningen för att se om de tyckte att det fungerade att med hjälp av VR gestalta en framtida arbetsplats. VR-lösningen demades även på Women in Tech i Stockholm.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01633

Statistik för sidan