Seedless Drill

Diarienummer 2017-04029
Koordinator Twilldrill Ab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet är att producera och marknadsföra unika produkter för betonghåltagning globalt. Vi har nu testat fram en mycket väl utprovad produkt när det gäller kärnborr för betong i mindre dimensioner. Kärnfångaren är parallellt utvecklad men ska lanseras i samband med större borr (100 mm och uppåt) eftersom de båda produkterna hör ihop.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är helt i linje med önskad produkt. Marknadsföringen har inskränkt sig till en specialmässa för betongbearbetning ,där vi fick en ett stort intresse kring produkterna. -Litet borr -Stort borr -Kärnfångare.

Upplägg och genomförande

Upplägget är egen tillverkning och marknadsföring i Sverige. Internationellt så kommer vi att samarbeta med en global aktör för att snabbare/billigare nå alla 38 länder där vi har patent.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.