Seedless Drill

Diarienummer 2017-04029
Koordinator Twilldrill Ab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram prototyper och utveckla utrustning som används vid betonghåltagning med så kallade kärnborr.

Förväntade effekter och resultat

Lösningen (patent1) innebär ett utvecklat borr som underlättar hanteringen avsevärt. Vidare så innebär lösningen (patent 2) en anordning -så kallad kärnfångare-som förhindrar att betongkärnan faller ner till underliggande våning vid vertikal borrning.

Planerat upplägg och genomförande

Framtagning prototyper av kärnborr i en mängd olika dimensioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.