Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Secure Monitoring för integritetssäkrade vägtullsystem och andra ITS-tillämpningar

Diarienummer
Koordinator NetPort Science Park Karlshamn AB (svb) - NetPort Karlshamn Aktiebolag (svb)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att utveckla en idé för att kombinera kvalitet och äkthet för digital information med personlig och affärsmässig integritet. Projektet utmanar därmed etablerade modeller och möjliggör utveckling av såväl myndighetsdrivna som kommersiella tillämpningar som möter viktiga samhällsutmaningar och stödjer grön tillväxt. Projektet arbetar tvärdisciplinärt för att nå sitt syfte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets omvärldsbevakning redovisar behov och förutsättningar på en global marknad. Relevanta behov hos berörda intressenter har kartlagts. Identifierad lösning visar betydande potential och projektet har identifierat flera möjligheter hur lösningen ska nyttiggöras. Konstellationen har utvecklats med relevanta aktörer och ett utkast till avtal som säkerställer nyttiggörande har utvecklats.

Upplägg och genomförande

Projektet är formerat av ett kompetent partnerskap samlat kring en bärkraftig idé. Trots detta har betydande arbete lagts på att identifiera alternativa sätt att konkretisera idé samt att analysera de mest bärkraftiga tillämpningarna i förhållande till analyserade behov, marknader och strukturella faktorer (såsom lagar och regler inom vägtransportsektorn, för såväl gods- som persontransporter). Betydande ansträngningar har också gjorts för att bredda och fördjupa konstellationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00669

Statistik för sidan