Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Second Road fas 1 - En gemensam simulatormiljö för aktiv säkerhet och HMI inom Volvo Personvagnar

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94123, PV35
Bidrag från Vinnova 5 962 733 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2011-00468_SV.pdf (pdf, 671 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Genom att utforska: 1. Simulering av komplett bil för Aktiv Säkerhet och fordons-HMI. 2. Brygga mellan Volvo Cars (VCC) simulatorer och VTI SIM4. 3. Arbetssätt för ökat utbyte av modeller och kortad time-to-market. har projektet bidragit till en nationell simuleringsplattform för integration av elsystem och utvärdering av fordonsfunktionalitet samt till VCC förmåga att, tillsammans med institut och lokala företag, behålla frontposition inom säkerhet och att förbli konkurrenskraftiga i en framtid med extremt komplexa bilar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Simuleringsmiljöer har undersökts, jämförts och beskrivits. Baserat på detta har en referensarkitektur tagits fram i syfte att öka simulatorkompatibilitet nationellt. Verktyg och metoder för integrering av VCC funktionalitet i VTI SIM4 har utvecklats. Utveckling och anpassning av HMI-verktyg till AUTOSAR och öppna plattformar (t.ex. Android) möjliggör simulering och utvärdering på tidigt stadium. På VCC har den första prototypbilen baserad på den nya SPA-arkitekturen framgångsrikt integrerats, startats och rulltestats enligt plan - en enastående effekt av projektet.

Upplägg och genomförande

Second Road fas 1 har varit ett samarbete mellan såväl avdelningar inom Volvo Cars som externa strategiska partners. Projektet bereddes och koordinerades av VCC Electrical and Electronics Systems Engineering department (EESE). Förutom partnerföretagen HiQ, Mecel och Semcon var även Viktoriainstitutet och VTI involverade. Med focus på olika mål delades projektet in i fyra delprojekt: Harmonization of simulator environment, Modularization of simulator environment, Enhancement of HMI simulation process och Concept for distributed simulation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-00468

Statistik för sidan