SEAMLESS

Diarienummer 2015-01837
Koordinator PACKETFRONT SOFTWARE SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 621 199 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med SEAMLESS var att skapa en fungerande prototyp av en SDN-plattform som hjälper till med flytten till den virtuella nätverksvärlden. En resa som är förutbestämd, men samtidigt har en stor avsaknad av detaljer. SDN-området är ett område där mycket forskning och utveckling sker och landskapet ändras ofta. Vi har sett att vårt mål att hantera både befintliga miljöer samt framtida SDN-miljöer behövs framtiden och framtiden startar idag.

Resultat och förväntade effekter

Vi jobbade hårt ända in i slutskedet av projektet och genomförde ett demo för ett 60-tal personer från både kunder och partners med väldigt positiv respons. Detta har cementerat vår ursprungliga analys att detta är ett område där det finns ett stort marknadsbehov och att våra tankar och idéer är rätt. Även om detta projektet nu är slut kommer vi fortsätta på samma spår och ta vår prototyp vidare till att bli en del av vår produktportfölj samt fortsätta att satsa på detta område. Vinnovas hjälp med detta projektet har varit väldigt betydelsefullt för oss.

Upplägg och genomförande

Att i förväg definera och projektera ett projekt på 1,5 år är aldrig lätt. Vissa saker var enkla medan andra delar var svårare än vi trodde från början. Dock tvivlade vi aldrig på att vi skulle gå i mål eller att projektet var fel väg. Vi är väldigt stolta och nöjda med genomförandet och projetteamet kommer fortsätta framöver för att vidareutveckla vår prototyp till att bli en del av vår produktportfölj.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.