ScienceRouter & MobilityXlab Pilot

Diarienummer 2018-04726
Koordinator Machine Intelligence Sweden AB
Bidrag från Vinnova 252 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

I det här projektet vill vi säkerställa och anpassa ScienceRouter (SR) på ett sådant sätt att vi möter de krav AB Volvo, Volvo Cars och CEVT har på tjänsten. Kraven handlar både om utformandet av sökmotorn men framförallt att tjänsten är kompatibel med de processer som finns internt i organisationerna. Efter projektet är ScienceRouter anpassat för enkel upptagning i projektbolagen. ScienceRouter är utvecklat av Machine Intelligence Sweden (MIS)

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att lära oss mycket kring hur beslut, betalning, HR och juridiska processer fungerar i stora företag. Detta är av yttersta vikt för kommersialiseringen av SR. Användningsfallen i projektpartnerbolagen att inkludera internationella forskare är många, men om tjänsten inte är anpassad till företagens interna processer kan de praktiska aspekterna hindra utnyttjandet av SR.

Planerat upplägg och genomförande

En pilotstudie kommer att genomföras, där MIS sitter bredvid användare hos partnerbolagen medan de använder SR för att söka efter relevanta forskare. Utöver detta kommer vi att genomföra intervjuer med personer från HR och juridiska avdelningar för att förstå hur processer och juridiska krav hos partnerbolagen kan mötas för att underlätta upptagandet av SR inom partnerbolagen. Slutligen kommer SR att anpassas i enlighet med feedback och insikter från interaktionerna, för att göra SR till ett effektivt verktyg för partnerbolagen att arbeta med.

Externa länkar

Project website

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.