Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

ScienceRouter & MobilityXlab Pilot

Diarienummer
Koordinator Machine Intelligence Sweden AB
Bidrag från Vinnova 251 084 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

ScienceRouter är en platform för att förenkla samarbeten mellan forskare och företag. För att veta mer kring hur några av Sveriges mest tekniktunga företag upplevde forskningssamarbeten idag och hur de ser att SceinceRouter skulle kunna hjälpa dem att nå forskare internationellt, genomfördes denna pilotstudie.

Resultat och förväntade effekter

Värdefull feedback framkom direkt och indirekt i projektet. Konkreta förbättringsåtgärder lyftes fram, t.ex. sök och anställningsprocessen anpassades till att vara i linje med inköpsprocessen hos bolagen. Vi har efter detta projekt en tjänst som kommer att passa bättre att både köpa in och använda för partnerbolagen.

Upplägg och genomförande

Både kvalitativa intervjuer från olika funktioner inom Volvo Group, CEVT och Volvo Cars genomfördes samt användarstudie där partnerföretagen testade ScienceRouter Plattformen. Därefter upprättades en teknisk och finansiell plan framåt för att kunna ta ScienceRouter till marknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2018

Diarienummer 2018-04726

Statistik för sidan