Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Schedulering för Produktionsoptimering

Diarienummer
Koordinator Nordic Rock Tech Centre AB
Bidrag från Vinnova 3 128 116 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har för gruvbolag förenklat och förbättrat den kontinuerliga schemaläggningen och möjliggör en "lean" operation vilket optimerar användningen av gruvresurser. Ett annat syfte var att bidra till leverantörsföretag att utveckla relevanta och konkurrenskraftiga verktyg för den globala marknaden. Detta har uppnåtts. Målen är uppnådda genom att en modell för kontinuerlig planering samt en demonstration applikation är utvecklade.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektmålen har uppnåtts. En modell för utvecklad planläggning av resurser är utvecklad. Även en demonstrationsapplikation är utvecklad och demonstrerad, som visar på genomförbarheten och som kan utgöra en god grund för vidareutveckling av robusta applikationer. Dessutom har en film producerats som kommer att distribueras externt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbeten med Boliden Mineral, ABB, Luleå Tekniska Universitet(LTU) och Rock Tech Centre. ABB och LTU har bidragit med utvecklingsresurser medan övriga har fungerat som kravställare och expertkompetens. Arbetsmodellen med ett antal work shops, där progress och kravställning har diskuterats och nödvändiga korrigeringar av plan har beslutats, och däremellan utvecklingsarbete av främst LTU och ABB resurser, har fungerat väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01466

Statistik för sidan