Schedulering för Produktionsoptimering

Diarienummer 2015-01466
Koordinator Nordic Rock Tech Centre AB
Bidrag från Vinnova 3 700 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Strategiska Innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2015

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en prototyp av ett verktyg, som samordnar schemalagd och realtidsinformation från gruvprocesser, för att optimera styrningen av resurser som används i gruvdrift.

Förväntade effekter och resultat

Följderna av optimerad schemaläggning med realtidsuppdatering i en gruva inkluderar minskad trafik i aktiva områden, vilket ökar säkerheten för gruvarbetare och minskar energiförbrukningen (från ex. lastbilar och ventilation) och således även relaterade utsläpp och mantimmar per producerad ton malm. Genom snabb hantering av störningar i realtid minskar även risken för oplanerade produktionsstopp genom omstyrning av tillgängliga resurser. Resultatet blir således bättre arbetsmiljö samt lägre driftskostnader i gruvan genom optimal användning av resurser.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet startar officiellt med en workshop 2015/09/15 och kommer att genomföras genom samarbete mellan projektdeltagarna; ABB AB, Boliden Mineral AB, Luleå tekniska universitet samt Nordic Rock Tech Centre AB. För att säkerställa projektets framskridande så kommer arbetsmöten att genomföras två gånger per år för att integrera och sprida resultaten. Dessa planeras att hållas hos en av projektpartnerna, eller på en för projektet relevant plats, och innehålla diskussioner kring arbetet, rapportering av milstolpar/delresultat samt detaljplanering av kommande arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.