Scanias omställningsstrategier - en fråga om organisation, samverkan och kompetensutveckling

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03038

Statistik för sidan