Scanias omställningsstrategier - en fråga om organisation, samverkan och kompetensutveckling

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2014
Status Avslutat