Conversion strategies in Scania - a question of organization, cooperation and competence development

Reference number
Coordinator Malmö högskola - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
Funding from Vinnova SEK 5 500 000
Project duration November 2009 - March 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03038

Page statistics