Scale Global

Diarienummer 2016-05270
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 2 425 234 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Att de deltagande bolagen snabbare och med mindre risk ska säkerställa skalbarheten hos den initiala affärsmodellen samt bygga en organisation som kan hantera snabb tillväxt.

Förväntade effekter och resultat

Scale Global är ett acceleratorprogram som vänder sig till lovande svenska tillväxtbolag med internationell potential och syftar till att stödja dessa bolag i arbetet med optimera sin affärsmodell och bygga en skalbar organisation, vilket i förlängningen skapa förutsättningar för att etablera framgångsrika svenska tillväxtbolag.

Planerat upplägg och genomförande

Scale Global omfattar tre faser: pre-program bestående av programutveckling och programdesign, rekrytering av bolag, och coachutbildning i syfte att skapa samsyn kring processen samt coachrollens form och fokus; program bestående av ett antal moduler från kick-off till demodag inklusive en vecka i Silicon Valley, samt mellanliggande arbete; och post-program med fokus på utvärdering, forskning och utveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.