Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Scale Global

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 2 425 234 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Scale Global är ett acceleratorprogram som vänder sig till lovande svenska tillväxtbolag med internationell potential och syftar till att stödja dessa bolag i arbetet med optimera sin affärsmodell och bygga en skalbar organisation, vilket i förlängningen skapar förutsättningar för att etablera framgångsrika svenska tillväxtbolag.

Resultat och förväntade effekter

Programmets målsättning har uppfyllts både vad gäller det planerade innehållet och leveransen av kunskap kring de utmaningar bolag som förbereder sig för skalning går igenom.

Upplägg och genomförande

Programmets har genomförts enligt det planerade upplägget både vad gäller det planerade innehållet och leveransen av kunskap kring de utmaningar bolag som förbereder sig för skalning går igenom. Lärdomar har dragits rörande innehåll och organisation på workshoppar som kommer att leda till bättre program kommande år.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05270

Statistik för sidan