Scale Global

Reference number 2016-05270
Coordinator STIFTELSEN IMIT
Funding from Vinnova SEK 2 425 234
Project duration December 2016 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Scale Global är ett acceleratorprogram som vänder sig till lovande svenska tillväxtbolag med internationell potential och syftar till att stödja dessa bolag i arbetet med optimera sin affärsmodell och bygga en skalbar organisation, vilket i förlängningen skapar förutsättningar för att etablera framgångsrika svenska tillväxtbolag.

Expected results and effects

Programmets målsättning har uppfyllts både vad gäller det planerade innehållet och leveransen av kunskap kring de utmaningar bolag som förbereder sig för skalning går igenom.

Planned approach and implementation

Programmets har genomförts enligt det planerade upplägget både vad gäller det planerade innehållet och leveransen av kunskap kring de utmaningar bolag som förbereder sig för skalning går igenom. Lärdomar har dragits rörande innehåll och organisation på workshoppar som kommer att leda till bättre program kommande år.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.