Scale Global

Reference number
Coordinator STIFTELSEN IMIT
Funding from Vinnova SEK 2 425 234
Project duration December 2016 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Ett mål som inte helt uppfylldes var antalet deltagande bolag. Den ursprungliga ambitionen var att ha tio deltagande bolag, men i slutändan valdes bara åtta ut. Målet att ha tio bolag stod i konflikt med våra kvalitetskrav på deltagande bolag, och i detta läge prioriterade vi kvalitet.

Expected results and effects

The program achieved its intended goals.

Planned approach and implementation

The program was implemented according to plan.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.