Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Saneringssystem för trögflytande, förorenade och miljögiftiga medier i explosionsfarliga miljöer: Etapp 2

Diarienummer
Koordinator Faltech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det krävdes forskningsinsatser för att ta reda på hur klassade explosionsfarliga miljöer kunde påverka pumpens säkra tillämplighet. Efter att ha genomfört flera tester/analyser har vi tagit fram en prototyp baserad på den befintliga versionen som kan uppfylla de ställda kraven i direktiven och standarderna. Analysrapport för certifieringen skall lämnas in hos ett testinstitut för utvärdering. Ytterligare mätningar skall ske. Enligt vår bedömning skall prototypen kunna användas vid rengöring av oljefack på en båt och andra slutna utrymmen.

Resultat och förväntade effekter

Kompetensen och facknätverket inom projektrelaterade frågor har utvidgats betydligt. En ny marknad i förväntas vara tillgänglig för oss i närmaste framtiden, där vår utrustning har redan haft bra rekommendationer. Engelska och kinesiska företag har också visat stort intresse att samarbeta med oss avseende förebyggande av miljö- och hälsorisker i branschen, där de ser vår position ledande. Vår tekniska grupp har tagit fram en prototyp för test av de krav som ställs. Den skall - enligt vår bedömning - kunna användas vid rengöring av oljefack på en båt och andra slutna utrymmen.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har genomförts enligt alla gällande branschsäkerhetsdirektiv. Båda internationella bolag och ingenjörer från flera oljeproducerande och oljeförvarande länder var involverade i projektet. Sådana riskfaktorer som heta gaser, varma ytor, mekaniska gnistor, möjliga tändkällor, ledningsförmåga av pumphuset m. fl. är analyserade och bearbetade. En prototyp är framtagen. Beskrivning för certifiering är utarbetad både för modifierad befintlig version och helt ny version.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04281

Statistik för sidan