Saneringssystem för trögflytande, förorenade och miljögiftiga medier i explosionsfarliga miljöer: Etapp 2

Diarienummer 2017-04281
Koordinator Faltech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en helt ny pumpenhet baserad på det befintliga konceptet. Forskningsinsatser krävs för att klarlägga hur förändrade egenskaper i material med bland annat större elektrisk ledningsförmåga påverkar livslängden för produkten. Projektets mål är att systemet skall kunna användas i explosionsfarliga miljöer. Exempel är rengöring av tankar vid raffinaderier, oljedepåer, tankfartyg och utvinning både på land och off shore.

Förväntade effekter och resultat

Med ett framgångsrikt genomförande av projektet förväntar vi oss att öppna en ny marknad för vår produkt genom att befintlig funktion kompletteras med möjligheten till användning i explosionsfarliga miljöer. Resultatet kan leda inte bara till en global marknad utan framförallt till säkrare arbetsmiljö och skall bidra till att förebygga miljö- och hälsorisker där t. ex. råolja förvaras. I visionen ingår att arbeta globalt men främst att i utvecklingsländer genom grön tillväxt verka för en bättre miljö. Projektet resulterar också till skapande av fler arbetstillfällen i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet skall genomföras enligt säkerhetsdirektiv som gäller inom branschen. Undersökningsarbeten och konstruktion avser flera arbetsmoment som skall genomföras i tätt kommunikation med internationella forskningsinstitut och analytiker inom petroleum- och kemiindustrier. Vi kommer att analysera eventuell uppkomst och påverkan av sådana faktorer som flammor, heta gaser, elektriska gnistor, blixtnedslag, åska, läckströmmar, kemiska reaktioner m.m. såväl i Sverige som utomlands.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.