Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sana - the world´s first artificially intelligent teacher.

Diarienummer
Koordinator Sana Labs AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utföra forskning och analys av dataset och algoritmer, för att skapa en vetenskaplig grund för den experimentella utvecklingen och utvärderingen av uppställda algoritmer med det främsta målet att hitta en relevant och genomförbar algoritm som ska ingå i the Brain-modulen. De uppställda målen har mötts på ett tillfredsställande vis.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har vi skapat en ny datamodell till grund för the Brain-algoritm som testats och utvärderats på offentliga data-set. Under projektet har vi bevisat att vår modell ger bättre förutsägelser av den optimala inlärningsmetoden för vardera elev än state-of-the-art modeller. Resultatet av detta projekt kommer att ligga till grund för följande utvecklingsinsatser av the Brain teknologin.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har vi genomfört industriell forskning inom algoritmer och matematik, gjort forskning och analys av relevanta datasets, skapat och implementerat algoritmer via en produktionsklar Deep Learning-framework, utbildat och utvärderat algoritmernas prestanda och jämfört med state- of-the-art forskning. Vi har lyckats utveckla och validera en (enkel) algoritm som ska ligga till grund för den kontinuerliga utvecklingen av hjärnfunktionaliteten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 mars 2017

Diarienummer 2017-00576

Statistik för sidan