Samverkanssäkrade utbildningsprogram

Diarienummer 2013-04729
Koordinator Malmö högskola
Bidrag från Vinnova 7 061 999 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål var att utforma en komplett strategi för hur kunskapsutväxlings- och samverkansaktiviteter kan integreras i utbildningsprogram på ett systematiskt och hållbart vis. Detta har uppfyllts, och till det finns även en fördjupad diskussion om de metoder och strategier, samt utmaningar och möjligheter som föreligger denna strävan (se bifogad skrift).

Resultat och förväntade effekter

Vid de tre lärosätena har cirka 180 lärare och programansvariga intervjuats/tillfrågats om den samverkan som bedrivs. Detta har bla lett till ett ökat intresse för att utveckla samverkan i utbildningen och till en ökad förståelse för vad utbildningssamverkan kan innebära och hur man på ett strategiskt sätt kan inkludera samverkan i utbildningsprogram. Projektet har också gjort avtryck i de ingående lärosätenas respektive kvalitetssystem. Ett exempel på detta är att diskussionen om samverkan numera ofta kopplas till studenternas förutsättningar för att nå sina kunskapsmål o dyl.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan tre lärosäten och över 30 utbildningsprogram har engagerats. Regelbundna projekt- och styrgruppsmöten har öppnat för ett lärande utbyte på såväl utbildnings-, stöd- som ledningsnivå, samt på tvärs över dessa olika funktioner. Projektets fem arbetspaket har en ansvarig delprojektledare för respektive område som tillsammans med projektdeltagare från respektive lärosäte har drivit arbetet. Modellen med väldefinierade arbetspaket har hjälpt oss strukturera projektet och arbeta metodiskt med moment som sömlöst har överlappat varandra.

Externa länkar

Portal för spridning av resultat till medarbetare, intressenter samt konferensdeltagare (7-8 april 2016).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.