Samverkansprojektet Treesearch Etapp 2

Diarienummer 2018-00540
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation