Samverkansprojektet Treesearch Etapp 2

Diarienummer 2018-00540
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation

Syfte och mål

Samverkansprojektet Treesearch syftar till att bygga upp och driva en världsledande samverkans- och forskningsmiljö i form av en nationell forskningsplattform i området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Detta genomförs i samverkan mellan stat, akademi och industri för att utveckla kompetens och världsledande kunskap, tillgängliggöra avancerad forskningsinfrastruktur (ex ForMAX), stärka utmaningsdriven forskning, utveckling och innovation, samt stödja industriellt innovationsarbete för att möjliggöra ett hållbart biobaserat samhälle.

Förväntade effekter och resultat

Följande effekter förväntas av genomförandet av Treesearch: - en kunskaps- och kompetenshöjning inom akademi och industri för att stärka Sveriges innovationsförmåga inom området - banbrytande forskningsresultat omsatta till högteknologiska innovationer - 250 unga forskare tillgängliggörs industrin utrustade med unik spetskompetens och verktyg för att utveckla teknologier och innovationer i skogsindustrin och relaterade näringar - stöd och hävstång för forsknings- och innovationsprojekt, tex BioInnovation - samverkan och samordning av den forskning som inom området

Planerat upplägg och genomförande

Etapp 2 inom Samverkansprojektet Treesearch kommer bedriva den verksamhet och de processer som byggts upp under etapp 1. Direkta aktiviteter inom projektet (kallade plattformsaktiviteter) genomförs inom de tre områdena utbildning, konferenser och kunskapsintegration samt tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur till stöd för forskningsprojekt och forskningsprogram som genomförs inom Treesearch.

Externa länkar

Hemsida för Treesearch

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.