Samverkanslektorer - Nytt universitetsinstrument för samverkan och innovation

Diarienummer 2013-02570
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Universitetsledningen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla processer för samverkan för framförallt SLU:s samverkanslektorer men resultaten ska kunna implementeras i hela SLU:s samverkansarbete. Delprojekten utvecklar processer kring samverkan med; naturbruksskolor i landet, SLU:s grundutbildningsstudenter, forskare/lärare vid SLU samt andra svenska lärosäten. Processutveckling har skett inom tre av ovan nämnda kategorier och har också resulterat i förslag på ytterligare utveckling av processerna.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har lett till ett ökat antal kontakter för samverkan mellan SLU och Naturbrukskolorna, samt med andra Svenska lärosäten. Intresset för samverkan mellan SLU:s grundutbildningsstudenter och samverkanslektorer bedöms som stort och möjligheten att utveckla detta samarbete är angeläget. Att öka dessa två samarbeten skapar förutsättningar för att attrahera fler studenter till SLU. Dessa studenter kan under sin utbildning få möjlighet till nära kontakter med och ökad förståelse för den sektor där de ska vara yrkesverksamma.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget var relativt enkelt och aktiviteterna har varit genomförbara på kort tid även om en aktivitet uteblev p.g.a. tidsbrist. Genomförandet av projektet bedöms som lyckat och samtliga genomförda aktiviteter har lett till förslag på vidareutveckling av processerna. Detta kommer att kunna genomföras under fullstudieperioden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.