Samverkansbjälklag betong-träbjälkar-massivträplatta

Diarienummer 2014-04357
Koordinator HEDAREDS SAND & BETONG AKTIEBOLAG - HEDARED
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Egenskaper, såväl tekniska som ekonomiska, har utvärderats hos prefabricerade bjälklagselement sammansatta av en tunn betongplatta, konstruktionsvirke och en platta av korslimmat virke. De tekniska egenskaperna har visat sig mycket goda och systemet, efter vidareutveckling och anpassning, innebär en stor möjlighet att konkurrera med traditionellt byggande av bostäder. Systemet också goda möjligheter att ersätta stora delar av bl.a. betong som stommaterial med biobaserade material.

Resultat och förväntade effekter

De tekniska egenskaperna har visat sig mycket goda och det finns ett stort intresse av vidareutveckling av system (ej bara bjälklag) hos företagen. Då Heda särskilt intresserar sig för samverkanskonstruktioner i trä och betong kommer företaget att fortsätta med forskning inom området. Då Fristad Bygg är specialiserat på korslimmat virke finns goda möjligheter för framtida utvecklingsprojekt.

Upplägg och genomförande

Att ha en högskola med vana från forskningsarbete har varit en styrka i projektet och att studenter har rapporterat stora delar av projektet i form av examensarbeten har fungerat som ett bra system för dokumentation och resultat-/kunskapsspridning ut i organisationerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.