Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkande strukturer för flexibel tillverkning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 498 366 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att visa på nya möjligheter för användning av robotar och speciellt system som drar nytta av samverkan mellan människa robot. Arbetet ska identifiera möjligheter (industriellt, scenarier) och utmaningar (FoU, användning) och konkretisera dessa i industriella scenarier. Målet är en realistisk roadmap för sådana system, utmaningar för implementering, konsortieskapande verksamhet för projekt som kan realisera scenarier.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter är att generellt bredda användning av robotar inom industrin, men även professionell servicerobotik. Projektledaren arbetar vidare med koncept och erfarenheter från projektarbetet genom nya projekt / konsortier / demonstratorer (PTC, högskolan väst). Arbetet inom standardiseringskommittén fortsätter och experimentella studier kring ´collaboration´ planeras till vintern 2012 som förväntas generera såväl akademisk kunskap som industriellt tillämpad kunskap.

Upplägg och genomförande

Upplägget har utgått från hypotesen att samverkan människa - robot kommer att göra att robotar kan användas inom helt nya områden. Perspektivet har varit industriell användning / nytta med utblick mot både industrirobotik som servicerobotik. Genomförandet har baserats på dels erfarenheter hos projektmedarbetarna, dels studier hos företag. Dessa har bildat koncept för hur automation med samverkan operatör robot kan gå till och vilka utmaningar som måste lösas för att åstadkomma detta.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01942

Statistik för sidan