Samverkande forskningsföretag inom humaniora och samhällsvetenskap

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bidra till utvecklingen av innovationspotentialen inom hum/sam, genom att få fler hum/sam-forskare att starta s.k. samverkande forskningsföretag. Projektet upptäckte emellertid en möjlighet att bredda sin insats för att öka innovationspotentialen inom hum/sam i stort. Det nya målet blev istället att i allmänhet förbättra förutsättningarna för den typ av ´skärpt´ samverkan mellan hum/sam och samhällets organisationer som är en av grundidéerna med samverkande forskningsföretag - oavsett i vilken form denna samverkan sker.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev ett antal redskap och aktiviteter, framförallt: 1. Insatser för att få fram nya bilder av forskning, för att bidra till att ändra begränsande föreställningar om hum/sam. 2. Webbteveserie för forskare/studenter, intermediärer och aktörer i samhället, för att öka kunskaperna om hur samverkan inom hum/sam kan användas. 3. En matchningssida, för att hjälpa forskare (och deras studenter) inom hum/sam och samhällets organisationer som vill samverka. 4. Ett samarbete med fyra forskningsfinansiärer, för att bredda stödet för samverkan så att fler inom hum/sam nås.

Upplägg och genomförande

För att projektets insatser skulle ge så stor effekt som möjligt och så tidigt som möjligt, utformades redskapen och aktiviteterna i samverkan med de aktörer som de var ämnade för, såsom forskare, studenter, innovationsrådgivare, forskningsfinansiärer, representanter för samhällets organisationer etc. Projektet har också sett till att redskapen kommer att spridas av sådana aktörer efter att projektet nu är avslutat. Dessutom har projektet skapat ett ´varumärke´ för idén om en skärpt hum/sam-samverkan i föreningen Humsamverkan, vilken även kommer att fortsätta sprida idén.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.