Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan om mobilitet för kommuner

Diarienummer
Koordinator Karolina Pamp AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Syfte och mål

Ny mobilitet kräver ny kompetens och möjligen nya samarbeten med nya aktörer. Det finns ett behov hos kommuner att samverka och utbyta erfarenheter. Syfte och mål är att lyfta och dela viktiga erfarenheter, att kommunerna kan lära och bygga vidare på varandras kunskap.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet är ett nätverk där representanter träffas digitalt för att utbyta erfarenheter och diskutera pågående projekt: Förväntat resultatet samt konkreta leveranser är: * Kompetensuppbyggnad * PM med rekommendationer och slutsatser för fortsatt arbete * Presentationer av slutsatser genom Drive Swedens

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer inbegripa följande aktiviteter: * Att identifiera olika kommuner som arbetat med ny mobilitet. det ska vara en spridning på olika kommunerna både geografiskt, storleksmässigt samt typ av kommun (studentstad, pendlar kommun etcetera) * Intervjua 3-5 kommuner om deras erfarenheter av ny mobilitet * Identifiera relevanta teman för flera digitala nätverksträffar löpande under projektperioden * PM med slutsatser och rekommendationer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Diarienummer 2022-02638

Statistik för sidan