Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan om mobilitet för kommuner

Diarienummer
Koordinator Karolina Pamp AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att ta reda på vilka behov som finns hos kommunerna kring att utbyta erfarenheter och utveckla sitt arbete inom ny mobilitet i form av cyklar, hyrbilar och elsparkcyklar. Kommunerna önskade en översikt över vilka nätverk och vilken kunskap som redan finns inom området. De önskade bättre facilitering i nätverken och ville arbeta praktiskt tillsammans i mindre grupper, veta vem som redan hade gjort saker som de själva brottades med, samt ville få fördjupad kunskap om brukarnas behov kopplat till ny mobilitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har uppnått målen som angavs i ansökan: Erfarenhetsutbyte mellan kommuner Kompetensuppbyggnad Kort PM med rekommendationer och slutsatser för fortsatt arbete. Presentationer av slutsatser genom Drive Swedens kanaler och format. Förutom målen ovan har vi skapat ett triggermaterial som innehåller ett förslag på en översikt över vilka nätverken som redan finns och var man kan hitta information om andra viktiga frågor.

Upplägg och genomförande

Vi har identifierat vilka kommuner som arbetar med ny mobilitet och kartlagt vilka nätverk som redan finns tillgängliga för kommunerna och hur dessa uppfattas. Vi har genomfört intervjuer, en enkät och en workshop med syfte att förstå kommunernas erfarenheter av att driva satsningar inom ny mobilitet, vad de behöver samverka kring och på vilket sätt de önskar samverka. Vår analys är att detta var ett bättre sätt att ta reda på kommunernas behov än den seminarieserie som vi först planerade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 oktober 2023

Diarienummer 2022-02638

Statistik för sidan