Samverkan och verifiering vid LTU

Diarienummer 2014-05603
Koordinator Luleå tekniska universitet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 5 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med VFT-1 vid Luleå tekniska universitet är att genom effektiv verifiering och validering av affärskoncept i tidiga skeden öka mognadsgraden casen och därigenom föra dem närmare kommersialisering (eller nedläggning). De mätbara målen gentemot detta syfte har varit att hantera 25 enskilda case årligen. 2015 - 25 verifieringsprojekt 2016- 31 verifieringsprojekt 2017- 38 verifieringsprojekt

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av verifieringsinsatserna kan uppskattas i hur många affärskoncept som går vidare som bolag till tillväxtinkubatorn. Detta är ingen komplett mätning, men ger en bild av effekterna. 2015 - 2 bolag till tillväxtinkubator 2016- 4 bolag till tillväxtinkubator 2017- 2 bolag till tillväxtinkubator

Upplägg och genomförande

VFT-1 drivs som en integrerad del av innovationsstödserbjudandet vid LTU. Beslut om finansiering och hantering av aktiviteter & kostnader sköts i det löpande arbetet med rådgivning och verifiering. Finansiering beviljas i förhållande till enskilda aktiviteter föreslagna av ansvarig affärscoach. Det finns alltså inget ansökningsförfarande som är öppet för målgrupperna forskare & studenter. VFT-1 används om och när det bedöms effektivt för rådgivnings- och verifieringsprocessen. Aktiviteter beviljas alltid stegvis enligt en inkrementell idé.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.