Samverkan och verifiering vid LTU

Diarienummer 2014-05603
Koordinator Luleå tekniska universitet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 5 755 327 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med VFT-1 vid Luleå tekniska universitet är att genom effektiv verifiering och validering av affärskoncept i tidiga skeden öka mognadsgraden casen och därigenom föra dem närmare kommersialisering (eller nedläggning). De mätbara målen gentemot detta syfte har varit att hantera 25 enskilda case årligen. 2015 - 25 verifieringsprojekt 2016- 31 verifieringsprojekt 2017- 38 verifieringsprojekt

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av verifieringsinsatserna kan uppskattas i hur många affärskoncept som går vidare som bolag till tillväxtinkubatorn. Detta är ingen komplett mätning, men ger en bild av effekterna. 2015 - 2 bolag till tillväxtinkubator 2016- 4 bolag till tillväxtinkubator 2017- 2 bolag till tillväxtinkubator

Upplägg och genomförande

VFT-1 drivs som en integrerad del av innovationsstödserbjudandet vid LTU. Beslut om finansiering och hantering av aktiviteter & kostnader sköts i det löpande arbetet med rådgivning och verifiering. Finansiering beviljas i förhållande till enskilda aktiviteter föreslagna av ansvarig affärscoach. Det finns alltså inget ansökningsförfarande som är öppet för målgrupperna forskare & studenter. VFT-1 används om och när det bedöms effektivt för rådgivnings- och verifieringsprocessen. Aktiviteter beviljas alltid stegvis enligt en inkrementell idé.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.