Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan med lärare för utveckling av ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling i grundsärskola

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Blåsenhus
Bidrag från Vinnova 161 441 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa samverkansmöjligheter mellan lärare och forskare kring en effektivisering av stöd till elevers läs- och skrivutveckling i grundsärskola. Målet var att utveckla ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling för elever i årskurs 1-5 i grundsärskola. Målet för projektet är uppfyllt. Samverkan mellan lärare och forskare har lett till utveckling av en prototyp till en interaktiv e-bok AMIGOS (Avkodning, Motivation, Interaktivitet, Gemenskap, Sammanhang).

Resultat och förväntade effekter

I samverkan mellan forskare och lärare utvecklades AMIGOS, en interaktiv e-bok. I boken får eleverna möta fyra vänner som är med om spännande äventyr och deltar i aktiviteter, som barn känner igen, såsom barnkalas eller bakning. I varje kapitel introduceras 2-3 bokstäver och interaktiva övningar med fokus på bokstavskännedom, fonemisk medvetenhet och läsförståelse. Tre kapitel ur boken är utvecklade i programmet Smartboard notebook. Elevernas engagemang och intresse för aktiviteten var hög.

Upplägg och genomförande

I möten (c:a 1 gång i veckan) mellan lärarna och forskaren diskuterades idéer till undervisningsstödet. Idéerna prövades med eleverna. Det ursprungliga upplägget var mindre framgångsrikt, vilket följdes av en period av kartläggning av elevers lärande och befintligt material. Det resulterade senare i idén till AMIGOS. Sammanfattningsvis, har lärarnas erfarenhetsbaserade kunskap och forskarnas kunskap om den aktuella forskningsfronten varit en ytterst gynnsam kombination för projektets utfall.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04553

Statistik för sidan