Samverkan för livslångt lärande - uppdragsutbildning

Diarienummer 2017-03531
Koordinator Högskolan Väst
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till ökad kunskap om de processer i vilka samverkan om uppdragsutbildning sker internt på ett lärosäte, men också mellan ett lärosäte och det omgivande samhället - med fokus på ömsesidighet i samverkan med partners i det omgivande samhället samt högskolornas interna planerings- och utvecklingsprocesser gällande uppdragsverksamheten. Projektets mål är att utveckla ansatser och koncept för att utveckla högskolans och det omgivande samhällets förmåga att göra kvalificerade analyser av nuvarande och framtida behov av kompetensutveckling

Förväntade effekter och resultat

Kompetensutveckling och livslångt lärande är en naturlig del där lärosäten i landet kan vara en drivande part. Förväntade effekter och resultat kommer vara en ökad och mer effektiv process att vara delaktig i uppdrag avseende kompetensutveckling. Olika lärosäten inom projektet har olika sektorer eller ämnen men genom ökande digitalisering förväntas projektet ge effekter nationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet arrangeras genom delprojekt med förväntade bidrag till gemensamt syfte och mål. Delprojekten är sinsemellan olika men planeras att genomföras i gemensamma tidscykler och gemensam delrapporteringar med uppföljning, utvärdering, diskussioner och analyser för att värdera det som gjorts inför nästa steg. Projektet delas upp i arbetspaketen WP 1:1. Projektledning WP 1:2. Plan för lärande mellan lärosäten och för resultatspridning WP 2:1. Lärosätenas delprojekt 1. Preliminär analys WP 2:2. Lärosätenas delprojekt 2. Iteration, erfarenhetsutbyte och analys, steg 2

Externa länkar

Beskrivning av projektet med grunddata, finansiär, syfte, mål och partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.