SAMSAS fas 2 - smart och hållbar praktikprocess

Diarienummer 2014-05462
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Utbildning
Bidrag från Vinnova 745 500 kronor
Projektets löptid februari 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att skapa innovativa lösningar för att möta förändringsbehov som finns avseende arbetsmetoder för praktik. Metoderna är olika beroende på vilken målgrupp som är involverad i processen; eleven, skolan, arbetsplatsen samt GR:s interna organisation. övergripande målet i projektet var att skapa ett skalbart koncept för en smart och hållbar praktikprocess. Fokus har varit att undersöka de utmaningar som finns idag runt praktik utifrån flera perspektiv. Projektet har skapat en kreativ, digital och effektiv praktikprocess utifrån målgruppernas behov.

Resultat och förväntade effekter

Projektet SAMSAS Fas 2 har resulterat i ett webbaserat processtöd för skolan och ett digitalt spel för eleven som genomför praktik. Då materialet är digitalt kommer antal skolor, elever och arbetsplatser som påverkas vara avsevärt högre än om materialet hade varit analogt. Vi har redan under projekttiden sett att vi haft enklare att rekrytera nya arbetsplatser/praktikplatser genom att kunna erbjuda detta stöd. Det har även skett en intern kompetensutveckling på GR genom att arbeta med de olika målgruppernas behov och finna en god matchning i det vi nu kan erbjuda.

Upplägg och genomförande

I projektet har dialog förts med verksamheter, elever, lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och praktikansvariga på skolorna. Dialogen har skett genom möten, besök, workshops, frukostmöten, i utställningen på GR:s mässa Gymnasiedagarna samt under utbildningstillfällen i it-verktyget praktikplatsen.se (där praktikplatserna administreras). Syftet med träffarna har varit att förstå och kartlägga behoven för de olika målgrupperna, deras nuläge och önskade läge. Utifrån detta har sedan ett analysarbete skett i arbetsgruppen med fokus på en effektiv praktikprocess.

Externa länkar

Länk till Bildspel från webbstödet och Mobilspelet Praktikkampen. Resultatet av arbetet i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.